Vill du boka resa eller veta mer?
Ring oss på: 0485-732 85
Eller maila: info@tomasbuss.se

BIDRAG TILL ETT ÖKAT KOLLEKTIVT RESANDE

Vårt engagemang inom persontrafikbranschen ska bidra till ett ökat kollektivt resande vilket i sin tur bidrar till mindre trängsel på våra vägar, ett mindre energiuttag och en mindre negativ påverkan på vår miljö.

Vi har varit miljöcertifierade sedan 2008, ISO 14001:2004.
Nu tar vi nya tag och byter certifieringsstandard och utökar även bredden genom att kvalitetscertifiera oss. I och med att vi byter hamnar vi nu i en skarv på några månader där vi inte längre kan kalla oss miljöcertifierade innan en ny certifieringsrevision genomförts.
hälsar VD, Elisabet Angelin 2015-03-28

I vår verksamhetspolicy skriver vi:

”Vårt engagemang inom persontrafikbranschen ska bidra till ett ökat kollektivt resande som i sin tur bidrar till mindre trängsel på våra vägar, ett mindre energiuttag och en mindre negativ påverkan på miljön.

Ytterligare bidrag till en hållbar utveckling är en modern busspark och en medveten personal som ständigt arbetar för att minska vår miljöpåverkan.”

Våra övergripande miljömål är att:

Minska utsläppen till luft från våra bilar
Minimera vår miljöpåverkan vid tvätt av bussarna
Minimera verksamhetens energiförbrukning

Vill du veta mer om vårt miljöarbete?
Kontakta gärna Elisabet Angelin10336759_995472907146296_2408691921769032712_n
som är vår miljösamordnare,
telefon 0485-732 85 eller e-post elisabet@tomasbuss.se

Certifikat ISO 14001 (504 kb)
Vår el kommer från vindkraft ! (587 kb)