Vill du boka resa eller veta mer?
Ring oss på: 0485-732 85
Eller maila: info@tomasbuss.se

Tomas Buss AB:s resevillkor i korthet: file-extension-pdf-icon Allmänna villkor för paketresor.
Här finns paketreselagen som vi hänvisar till i våra resevillkor för paketresor:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-19921672-om-paketresor_sfs-1992-1672/
Vi ställer lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, om det kan du läsa mer här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Resegarantilag-1972204_sfs-1972-204/
Banner - resegaranti    Kammarkollegiet

Trevlig resa!